NOVINKY
6.5.2020
Uvolněna verze Afit 4.9.397.8 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

28.12.2019
Uvolněna verze Afit 4.9.397.7 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

Poslední aktualizace

WWW:  28.12.2023
Afit:  4.9.398.0 (24.4.2022)
RSS kanál:  Afit RSS kanál XML verze - sledování novinek online Afit RSS kanál - sledování novinek online

Prodej licencí zastaven

Jak si pořídit Afit

Dozvěděli jste se o Afitu vše co jste potřebovali, jste přesvědčeni, že je to ten pravý program pro Vaši provozovnu a chcete jej začít používat. Nevíte jak začít, co udělat jako první? Pak právě tato sekce je určena pro Vás, neboť zde najdete návod, jak postupovat od objednávky až k rutinnímu provozu systému.


Objednávka systému

Dříve než začnete s objednávkou, je nutné Vaši firmu nejprve zaregistrovat.

Objednávka je velice jednoduchá. Stačí zaslat emailem požadavek na dodávku vybraných komponent. Jelikož je většinou každá zakázka individuální, je lepší se předem domluvit, v jakém rozsahu budete instalaci potřebovat. Do objednávky uveďte:

  1. Jakou verzi Afitu jste si vybrali, viz srovnání vlastností verzí.
  2. Na kolika počítačích bude Afit instalován, resp. kolik současně připojených uživatelů budete využívat?
  3. Zda budete potřebovat i nějaké hardwarové komponenty?
  4. Pokud řešíte ovládání solárií, pak je třeba objednat i řídící systém (procesní stanici). Zde je důležitý počet solárií (maximální možný i s výhledem do budoucna).
  5. Předběžný termín spuštění zkušebního a rutinního provozu.

To by mělo v první fázi objednávky stačit, ostatní náležitosti s Vámi probereme telefonicky nebo emailem.

Vytvoření cenové předkalkulace

Na základě Vaší objednávky Vám vytvoříme cenovou předkalkulaci nákladů, do které zahrneme veškeré možné související části, které se mohou v průběhu implementace vyskytnout. Dozvíte se tak kolik peněz zaplatíte za případné cestovné, školení, instalace apod. pokud budete tyto služby využívat. Afit lze nainstalovat prakticky bez větších problémů i svépomocí, pokud máte základní znalosti práce na PC. Cenovou předkalkulaci Vám zašleme emailem na odsouhlasení a je možné uhradit část nebo celou částku (dle charakteru objednávky) jako zálohu před zahájením prací. Záloha je vyžadována na veškerý hardware ve výši 100%. Platbu za služby a licence je možné provést až po nainstalování a zprovoznění systému. Pokud budete požadovat zaslání instalačního balení (příručky, CD), zaplatíte pouze paušál za startovací balíček v ceně cca 2 tis. Kč, které se Vám později odečtou z ceny celé zakázky. Jedná se tedy o zálohu.

Příprava hardware

Pokud je součástí dodávky hardware včetně počítačů, pak zajistíme připravenost techniky sami. Pokud si ale zajistíte techniku z vlastních zdrojů, je vhodné před vlastní instalací konzultovat potřebnou konfiguraci. Obecně lze říci, že Afit bude pracovat na všech verzích operačního systému Windows XP a novějších. Co se týká počítače je důležitá především dostatečná výbava porty pro periferie. Podrobné informace jsou součástí katalogu, který je možné stáhnout po přihlášení k Vašemu účtu, pokud jste již registrovanými uživateli a máte aktivovaný účet.

Instalace software

Po odsouhlasené objednávce a přípravě hardware Vám připravíme aktivační kódy pro Vaši licenci a zašleme další instrukce emailem. V podstatě si pak pouze stáhnete instalační CD (pokud jej neobdržíte poštou, když si toto objednáte) a podle instrukcí program nainstalujete a aktivujete licenci na dobu určitou. Instalaci lze řešit i s našimi techniky na dálku přes internet. Stačí si na počítač, kam se bude program instalovat, stáhnout program TeamViewer Quick Support a po spuštění nám nahlásit identifikační číslo a heslo daného sezení. Počítač pak lze ovládat přes internet a Vy se budete prakticky jen dívat. Je vhodné mít nainstalovaný program Skype, abychom mohli komunikovat prostřednictvím internetu i hlasově.

Zaškolení a testovací provoz

Budete-li si to přát, můžeme provést základní zaškolení obsluhy dle Vašich požadavků. Školení probíhá buď osobně a nebo přes internet. Výhodou internetového školení je fakt, že neplatíte cestovní výlohy. Nevýhodou je horší interakce se školitelem. Je ale možné snadno školení členit na menší bloky dle potřeby a situace. Školení nenahrazuje elektronickou nebo papírovou dokumentaci, ale slouží spíše pro rychlé seznámení se systémem. Počítejte s tím, že se budete muset řadu věcí naučit sami, neboť všechna školení jsou poskytována jako placené služby. Technická podpora má sloužit né pro výuku, ale pro řešení nestandardních, havarijních a nebo nezdokumentovaných situací. Jelikož je ale technická podpora řešena zvlášť jako placená služba je možné ji využít i jako podporu školení, ale ceny se tak zbytečně navyšují, je lepší si sjednat osobní schůzku u nás na provozovně a provést školení jednorázově v rozsahu minimálně 2 hodin.

Zkušební provoz si většinou vyžádá určitá nastavení a menší pomoc technické podpory. Krátké telefonické dotazy a nastavení trvající celkově méně než 30 minut zpravidla v rámci zkušebního provozu neúčtujeme. Budeme se snažit Vám provoz rozběhnout do běžného režimu co nejdříve. Cca po 1-2 týdnech ustane úvodní "nejistota" a systém se začne používat rutinně. V té chvíli je již možné provést konečnou kalkulaci zakázky, pokud si ještě nerozmyslíte celkovou konfiguraci, změnu licencí, další školení apod.

Uzavření zakázky a vyúčtování

Nelze jednoduše říci, že po tolika a tolika dnech se zakázka uzavře, Vy zaplatíte a tím to skončilo. Pro nás i Vás to prakticky vše začíná. Uzavřít můžeme pouze instalační etapu a předání systému do užívání. Jakmile však Afit začnete používat, stáváte se plnohodnotnými uživateli a je naší povinností se o Vás postarat do té míry, aby systém sloužil k účelům, ke kterým byl naprogramován. První etapa se zpravidla zakončí úhradou fakturované částky, která zahrnuje všechny upřesněné služby v odvedeném rozsahu. Pokud budete platit některé služby a licence formou splátek, vytvoříme Vám splátkový kalendář a k danému datu pouze uhradíte předepsanou částku. K ní dostanete daňový doklad a sadu kódů pro prodloužení licence na další období. Bez navýšení ceny je možné splátky rozložit až na 6 měsíců. Po plném uhrazení licence a souvisejících služeb Vám vystavíme licenční smlouvu, která potvrzuje legální a oprávněné nabytí práv k užití daného software a po potvrzení smluv oběma stranami se stáváte držiteli neomezené licence k programu se zárukami definovanými ve smlouvě.

Co dál při provozu Afitu?

Jak můžete vidět z obsahu tohoto webu, snažíme se o maximální podporu uživatelů a poskytujeme jim nejen obrovské množství informací, což je nám dokonce někdy vyčítáno (doufejme že spíše z legrace), ale snažíme se program nadále rozvíjet, zdokonalovat, upravovat dle přání uživatelů a udržovat trvalý kontakt mezi uživateli a vývojáři. Peníze, které za licenci zaplatíte, pokrývají náklady na dosavadní vývoj, režie a zisk pro zajištění provozu firmy. Nelze kalkulovat s představou, že vložené peníze postačí na financování veškerého provozu na několik let. Samozřejmě můžete se spokojit s verzí, kterou budete mít. Ale co za pár let, pokud se změní nějaká legislativa, bude potřeba podpora pro jiný operační systém nebo řešení jiných technických problémů? Je to podobné jako s údržbou Vašeho automobilu. Můžete jezdit na pravidelné garanční prohlídky a platit relativně malé částky každý rok a nebo čekat, že se Vám něco "poláme" a pak zaplatíte všechno další, co se při havárii projeví. Zpravidla je vždy výhodnější, bezpečnější a hlavně spolehlivější preventivně jakékoliv havárii předcházet a udržovat systém co nejaktuálnější, tak jako to děláte např. s operačním systémem nebo antivirovým programem. Proto je vhodné a doporučujeme dále pokračovat ve financování programu formou aktualizací. Vydávané nové verze přináší nové možnosti, vylepšují zpravidla ergonomii, odstraňují nedostatky předchozích verzí. Vyplatí se tedy je mít i z těchto důvodů. Ceny za rozdílové aktualizace najdete průběžně v sekci Ceny.

Technická podpora k Afitu není zahrnuta v ceně licence a každý uživatel si ji hradí individuálně podle potřeby, kolik takové podpory odebere a také v jakou dobu. Prakticky by nemělo být nutné podporu vůbec využívat, neboť dokumentace popisuje vše potřebné a další funkce se dají experimentálně ověřit a vyzkoušet. Pokud však uživatel tyto znalosti nemá a nebo řeší havarijní stavy, technická podpora, ač placená, mu může ušetřit nemalé prostředky. Spočtěte si, kolik vás bude případně stát hodinový výpadek vašeho provozu. V pracovní den, svátek, večer, apod.

S další investicí počítejte v souvislosti s provozem internetového rezervačního a informačního systému pro zákazníky. Náklady jsou spojeny s pronájmem virtuálního serveru, na kterém běží webová aplikace Afit WEB, správou VPN sítě a konektivitou do internetu. Náklady zpravidla nepřesáhnou cca 15 Kč/den.