NOVINKY
6.5.2020
Uvolněna verze Afit 4.9.397.8 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

28.12.2019
Uvolněna verze Afit 4.9.397.7 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

Poslední aktualizace

WWW:  28.12.2023
Afit:  4.9.398.0 (24.4.2022)
RSS kanál:  Afit RSS kanál XML verze - sledování novinek online Afit RSS kanál - sledování novinek online

Prodej licencí zastaven

Vlastnosti systému Afit

Jistě Vás zajímá, jaké funkce Afit nabízí a zda umí zpracovat právě Vaše požadavky. V současné verzi je Afit natolik flexibilní, že pravděpodobně pokryje drtivou většinu Vašich požadavků. Nicméně pokud naleznete funkci, kterou potřebujete a Afit ji nemá, nebude velký problém potřebnou funkci doplnit v rámci aktualizací. Dále uvedený přehled funkcí je pouze stručným výběrem klíčových vlastností. Další podrobnější informace můžete získat po zaregistrování v sekci Dokumenty.


Afit představuje v aktuální verzi profesionální informační systém pro komplexní vedení agendy provozů, kde je klíčovým objektem zákazník. Hlavní funkce jsou optimalizovány zejména pro provoz sportovních center, fitness, solárií, ale Afit lze s úspěchem nasadit v řadě jiných aplikací, např. kosmetických studiích, kadeřnictvích, atd., což dokazují funkční instalace a spokojení uživatelé. Jeho flexibilní systém práce se zákazníkem, bezhotovostními účty, skladovým hospodářstvím a ceníky dovolují nasazení prakticky v libovolně rozsáhlém a náročném prostředí. Bude-li Vám někdo nabízet obdobný systém, pak srovnejte jeho možnosti s níže uvedenými funkcemi Afitu.

Klíčovým prvkem je zákazník

Ano, skutečně největší důraz Afit klade na práci se zákazníkem. Zákazníky lze členit do skupin, přiřazovat jim cenové kategorie, vystavovat jim bezhotovostní účty, permanentky, prodávat zboží vystavovat rezervace, posílat zprávy a další úkony. Všechny příkazy jsou vždy dostupné a přehledně zobrazené v navigačních panelech. Nemusíte nikde nic hledat, inteligentní tlačítková lišta Vám vždy zobrazí jen ty funkce, které jsou užitečné a v té chvíli vhodné či dostupné.

Zákaznické účty

Každý zákazník si může předplatit zboží a služby k pozdějšímu bezhotovostnímu odběru. Zákazník složí na své zákaznické konto hotovost a z konta pak hradí např. návštěvy, nákupy permanentek, zboží či služeb. Zákazník tedy nemusí s sebou nosit peníze a bát se, že je ztratí nebo že mu budou zcizeny. Dle obchodních zkušeností, bezhotovostní platby zákazníky motivují k větším nákupům.

Nákupy zákazníků

Každý zákazník může během svého pobytu v provozovně libovolně nakupovat, přičemž platit může až při odchodu. Při vstupu je mu zřízen účetní doklad, na který se zapisují všechny nákupy. Při odchodu zákazník zaplatí celý účet včetně vstupného. Je však možné takto otevřený účet nechat nezaplacený až do doby dalšího příchodu či ještě déle a zákazníka nechat zaplatit až po útratě vyšší částky. Je jen na Vás, co zajímavého pro své zákazníky vymyslíte.

Elektronické permanentky

Vstup na permanentky je v AFITu jednou z klíčových funkcí. Každý evidovaný zákazník si může nechat vystavit cenově zvýhodněnou permanentní vstupenku. AFIT umožňuje vytvářet libovolný počet různých typů permanentek a nastavit u každého typu celou řadu parametrů jako jsou kredity návštěv, doba platnosti, délka jedné návštěvy, počty denních návštěv apod. Zákazník při příchodu hradí vstup ze zakoupené permanentky a návštěva se mu automaticky odepíše z kreditu permanentky. Vše probíhá elektronicky bez nutnosti nosit jakoukoliv papírovou permanentku s sebou.

Pokladní systém

Správa pokladen je v Afitu velice jednoduchá a přehledná. Můžete si založit libovolné množství pokladen, popř. bezhotovostních účtů a sledovat odděleně operace na jednotlivých pokladnách. Denní nebo jinou uzávěrku pak můžete provést na jedné nebo více pokladnách najednou, a nebo si některou pokladnu vést jen pro svoji vnitřní potřebu - např. evidenci spotřeby režijních materiálů.

Skladové hospodářství

Pro evidenci prodávaného zboží AFIT obsahuje modul Sklad, kde se ukládají všechny Vámi nabízené výrobky a služby. Prodej ze skladu je tím nejjednodušším způsobem, zvláště pokud používáte čárové kódy a nebo speciální rychlé kódy pro vyhledání zboží ve skladu. Ke každé skladové položce můžete definovat ceny a to dokonce v několika cenových kategoriích a množstevních slevách. Ve skladu se evidují i služby a obsluha zadávání ceny je tedy jednotná pro veškeré položky skladu. Můžete vytvářet složené skladové položky, např. pokud prodáváte rozlévané nápoje. S Afitem máte pod kontrolou veškeré skladové pohyby.

Skupiny zboží

Chcete-li zboží ze skladu seskupovat do logických celků, použijete modul Skupiny zboží. Svou filozofií je velice podobný modulu Skupiny zákazníků. Do jedné skupiny lze přiřadit libovolné položky ze skladu, lze nastavit prioritu skupiny a případně komentář jako text poznámky. Zásadní význam mají skupiny zboží pro definice omezení zákaznických účtů, pokud chcete zákazníkům umožnit odběr zboží určitého sortimentu a nechcete zboží zadávat jednotlivě ke každému účtu, což je mnohdy jednak pracné a jednak také nepřehledné. Přidání celé skupiny do omezení účtu zajistí, že na všechno zboží ze skupiny bude aplikováno stejné omezovací pravidlo.

Příjem zboží

Přehled v evidenci naskladňování Vám zajistí příjemky zboží, které snadno vytvoříte z položek ve skladu. Udaná nákupní cena se může stát podkladem pro výpočet skladové ceny. Libovolný další příjem zboží podobného typu je otázkou pouhé kopie již existující příjemky, takže pokud již máte nějaké příjemky takto zavedené, tak další naskladnění je otázkou okamžiku.

Oceňování prodeje

Stanovit konečnou cenu prodávaného zboží nemusí být vždy jednoduché. Cena se můře odvíjet od prodaného množství, od cenové kategorie zákazníka, ale také se může měnit s časem a nebo je závislá na aktuální pokladně, kde se zboží prodává. Afit v tomto směru nabízí prakticky neomezený výběr variant oceňování, cenových hladin, procentuálních přirážek a slev, s přehledným oceněním zboží či služeb přímo ve skladu a nebo ve speciálním modulu Ceníky.

Ovládání dotykem prstu

Trendem dnešních moderních pracovišť jsou dotykové obrazovky, tzv. "touch screen" systémy. To že Afit nabízí podporu pro tento způsob ovládání dnes bereme již jako samozřejmost. Jako přidanou hodnotu jistě oceníte vestavěnou dotykovou klávesnici, která se Vám zobrazí v kterémkoliv editačním poli po pouhém podržení prstu na obrazovce. Ovšem klíčovým prvkem je modul dotykového displeje pro prodej, který si můžete libovolně modifikovat, přidávat tlačítka, vytvářet skupiny, měnit vlastnosti tlačítek, jejich počty a pozice a navíc můžete vytvořit i několik displejů odděleně pro každou pokladnu zvlášť.

Přehledný stav obsazení provozovny

V libovolný okamžik Vám AFIT podá všechny informace o délkách pobytu zákazníků, o době jejich odchodu a podobně. Navíc si můžete definovat vlastní elektronické hlídače, jež Vás upozorní na návštěvníky, kterým čas v provozovně již vypršel nebo kterým zbývá do konce návštěvy hlídačem stanovený čas.

Rezervační systém

Řada provozů naráží na problém, jak efektivně a přehledně provádět záznam rezervací na vybrané služby. Většinou je řešením papírový deník. Problém však nastává ve chvíli, kdy je záznamů více na různé provozy, při obsluze více pracovišti a při kontrole rezervací např. vedoucím. Chcete-li sdělit zákazníkovi rychle nejbližší volný termín a nebo zkontrolovat při vstupu, zda má zákazník platnou rezervaci, pak už je odbavení pomocí papírového sešitu většinou zdlouhavé a nepřehledné. Rezervace tvoří v AFITU samostatný modul, který má celou škálu funkcí a samozřejmostí je např. možnost zaslat zákazníkovi upozornění na rezervaci několik hodin před započetím termínu, např. zprávou na mobilní telefon. Podrobnosti najdete na stránce o rezervacích.

Zprávy zákazníkům přes email a SMS

Potřebujete své zákazníky informovat o důležitých akcích, nabídkách a podobně? Nebaví Vás psát hromadné e-maily a stále přidávat adresy do rozesílacích seznamů? Nebo chcete rychle zkontaktovat zákazníka textovou zprávou na mobilní telefon? AFIT nabízí funkce pro zasílání e-mailů a SMS zákazníkům, osobám z adresáře a nebo vybraným skupinám najednou. Zprávu zapíšete jednou a rozešlete všem přímo z prostředí programu. Kromě ručních zpráv Afit umí zasílat i zprávy automatické, např. informace o stavu rezervací nebo bude informovat Váš personál o stavu skladu.

Všestranné statistiky

Zjistit, který druh zboží je pro Vás nejzajímavější z hlediska prodeje, je otázkou okamžiku. Není problém vyhodnotit, kolik kusů zboží se prodalo za určité období, nebo co si kupuje nejčastěji konkrétní zákazník. Zajímá-li Vás tržba za zboží, statistika Vám tyto hodnoty v nepřeberných kombinacích vyčíslí, včetně grafů a tabulek.

Vždy najdete pomoc

Afit od konkurenčních programů odlišuje zdánlivá maličkost - propracovaná nápověda a kvalitní tištěná dokumentace. Na první pohled banální a dnes standardní doplněk každého profesionálního software, bohužel není standardem u software nižší cenové kategorie. Afit vždy nabízel bohatou nápovědu, díky čemuž máte zajištěn zdroj informací, které při práci s programem potřebujete. Nevažte se na mnohdy zpoplatněnou technickou podporu, nutná školení obsluhy a nebo nedostupné telefonní linky v době, kdy je nejvíc potřebujete. Využijte přidanou hodnotu Afitu v podobě velice kvalitních manuálů a elektronické nápovědy.

Profesionální jídelníčky

AFIT obsahuje univerzální modul umožňující vytvořit prakticky libovolný jídelníček z potravin uložených v databázi potravin. Jídelníčky jsou založeny na struktuře jídelníček / den / jídlo / potravina. V praxi to znamená, že pod jeden jídelníček je možné vložit libovolný počet dní, pod každý den je možné vložit libovolný počet jídel a pod každé jídlo je možné vložit libovolný počet potravin. Tato struktura je libovolně modifikovatelná, tzn. že lze vybrané dny, jídla, potraviny přejmenovávat, mazat, vkládat, kopírovat či přesouvat. Samozřejmostí je vyčíslení kompletního nutričního složení s libovolným rozsahem komponent, neboť Afit Vám umožňuje se složení potravin libovolně upravovat.

Databáze potravin

Databáze AFITU obsahuje téměř 1000 druhů potravin členěných do 28 základních skupin. Uživatelsky je možné přidávat libovolné množství dalších potravin a přiřadit jim libovolné složení i libovolné prvky, ze kterých se skládají. Potravinu je možné popsat například až jednotlivými aminokyselinami, a to vše dle přání uživatele či zákazníka.

Profesionální tréninky

Modul Tréninky umožňuje sestavovat libovolnou strukturu tréninků sestávající z jednotlivých cvičebních dnů. V jednom dni je možné evidovat i několik tréninkových fází (vícefázové tréninky). Pro každý takový trénink je možné definovat procvičované svalové partie, přiřadit cviky ze Zásobníku cviků a zvolit rozsahy opakování, sérií, zátěží, intenzity, délky trvání, přestávek, poznámek apod. Každý cvik je možné doplnit poznámkou a vysvětlením provádění cviku. Sestavení tréninku však nekončí pouze tiskem celého plánu, tak jak jej znáte např. z kulturistických časopisů či knih. AFIT umožňuje vypočítat i energetickou náročnost tréninku, vypočítat poměrně přesně tréninkový čas v závislosti na intenzitě cvičení

Databáze cviků

Při sestavování tréninků můžete využít širokou nabídku cviků ze zásobníku. Naleznete zde přehledně členěny nejrůznější cviky na všechny svalové partie. Ke každému cviku je možné definovat vlastní systém výpočtu energetického výdeje a ohodnocení silovým faktorem. Můžete rovněž definovat vztahy pro výpočet doby trvání cviku. Dále lze přidat popis vykonání cviku a libovolnou poznámku.

Tiskové sestavy s volitelnou editací

Afit obsahuje celou řadu tiskových výstupů v podobě tiskových sestav pro konkrétní soubory dat, např. uzávěrku pokladny, seznam prodejek, seznam zákazníků apod. Díky vestavěnému editoru si dokonce můžete tiskové sestavy uživatelsky upravit nebo vytvořit. Tiskové sestavy lze nejen přímo tiskonout na všech tiskárnách s ovladači pod Windows, ale je možné je ukládat v elektronické podobě počínaje formátem univerzálním přenosným formátem PDF (Portable Document File), přes HTML, XLS, TXT, XML, RTF, CSV, GIF, TIFF, JPEG a další formáty. Můžete tedy snadno své tiskové výstupy archivovat bez nutnosti přímého tisku.

Adresář kontaktů

AFIT můžete využít i jako adresář kontaktů. Pro uložení adres Vašich dodavatelů je adresář nejvhodnější, neboť při příjmu zboží na fakturu pouze vyberete dodavatele z adresáře a definujete položky faktury k naskladnění.

Evidence docházky zaměstnanců

Rozšiřující modul umožňující definovat různé modely stavových diagramů pro evidenci docházky. Pomocí volně programovatelného nastavení docházkových diagramů je možné vytvořit jednoduchý docházkový systém, který umožňuje sledovat příchody a odchody zaměstanaců, provádět statistiku pobytu, sledovat přechody mezi jednotlivými provozovnami apod. Díky možnosti evidence pomocí čipových karet je možné vytvořit velice jednoduchý a snadno ovladatelný systém, který Vám zajistí plnou kontrolu nad využíváním pracovní doby.

Přístupový systém pro zákazníky

Přístupový systém tvoří samostatný modul, který zajišťuje řízení přístupu do uživatelsky definovaných prostorů. Nadefinujete si chráněné prostory a určíte pravidla, které zákazníky kam pustíte. Můžete používat elektronické klíče do šaten, zpřístupňovat solária, různé atrakce na základě platnosti permanentky, zakoupeného vstupu, příslušnosti do skupiny zákazníků apod. Systém je navržen tak, aby poskytoval maximální automatizaci provozu a lze jej nakonfigurovat pro zcela samoobslužný provoz. Zákazníci si tak mohou např. sami spustit solárium, pokud mají kredit na svém účtu. Afit umí obsloužit neomezené množství čteček, dveřních zámků a definovaných prostorů.

Měření teploty

Chcete sledovat teplotu v libovolném prostoru, např. v soláriu, sauně, bazénu apod? S Afitem to není žádný problém. Díky možnosti dodávaných procesních stanic můžete kromě řízení solárií měřit a zaznamenávat teplotu až ve 4 oddělených prostorech. Není však problém sledovat kromě teploty i jiné veličiny a na více místech. Rozšíření systému je velice snadné a záleží jen na Vašem požadavku. Měření fyzikálních veličin z Afitu dělá mini dispečerský systém a program Vás vždy upozorní na překročení nastavených limitů.

Podrobná nastavení programu

Afit je možné uživatelsky přizpůsobit Vašemu provozu, k čemuž slouží bohatá nabídka nastavení rozdělená celkem do pěti hlavních sekcí. Díky použití propracované technologii správy nastavení je možné celé Vaše centrum konfigurovat z jediného počítače v síti a snadno přenášet nastavení mezi stanicemi. Každý uživatel Afitu má stále svá nastavení s sebou, ať se přihlásí na kterémkoliv počítači v síti.

Shrnutí

Mohli bychom jmenovat další funkce, které Afit nabízí a prodlužovat tak Váš čas strávený se studiem tohoto programu. To ale nechceme, neboť Váš čas je jistě drahý a nemáte ho určitě nazbyt. Zvolte Afit za svůj informační systém a nebudete muset přemýšlet, zda Vám nebude v budoucnu nějaká funkce chybět. Pokud by se tak přesto stalo, jsme připraveni Vám na zakázku dodělat jakoukoliv další funkci a rozšíření a pokud nebudete vyžadovat okamžitou integraci, je pravděpodobné, že Vás toto rozšíření nebude nic stát. Již nyní se těšíme na Vaše rozhodnutí a možnost dokázat Vám, že bylo správné.