NOVINKY
6.5.2020
Uvolněna verze Afit 4.9.397.8 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

28.12.2019
Uvolněna verze Afit 4.9.397.7 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

Poslední aktualizace

WWW:  28.12.2023
Afit:  4.9.398.0 (24.4.2022)
RSS kanál:  Afit RSS kanál XML verze - sledování novinek online Afit RSS kanál - sledování novinek online

Prodej licencí zastaven

Standard verze

Základní verze systému, která obsahuje vše potřebné pro základní provoz agendy Vašeho centra. Evidence zákazníků, permanentek, pokladní systém, sklady, evidence skupin zákazníků, tiskové sestavy, skupiny zboží. Tuto verzi využijí ty provozy, kde je třeba evidovat základní agendu zákazníků, prodeje, skladů a nepotřebují nadstandardní funkce dostupné ve verzi PROFI.


 • Všechny hlavní funkce bez omezení záznamů
 • Evidence zákazníků
 • Identifikace zákazníků pomocí karet s čarovými kódy, magnetickým proužkem nebo bezkontaktními čipy
 • Vlastní identifikační karty tištěné přímo z programu s čárovým kódem
 • Vestavěný systém pro pořizování fotografií zákazníků pomocí kamery připojené k PC
 • Evidence nových zákazníků pomocí přehledného průvodce, rychlé přidělení identifikační karty
 • Bohaté informační okno o zákazníkovi zobrazené při každé jeho návštěvě (stav účtu, permanentek, historie nákupů a návštěv, vlastní poznámky)
 • Možnost evidovat zákazníka pomocí více kódů a vlastních karet
 • Evidence výročí zákazníků, narozeniny, jmeniny, libovolné jiné výročí, výběr zákazníků s výročím, možnost rozesílat blahopřání přes SMS a email
 • Přidávání libovolných poznámek ke každému zákazníkovi, poznámkový blok s formátováním textu
 • Individuální volby pro zasílání SMS a emailů, každý zákazník si může zvolit, kdy mu bude zaslána zpráva o platné rezervaci
 • Možnost zapůjčování klíčů (tzv. identifikací) zákazníkům a identifikace podle zapůjčených kódu,
 • Možnost platby zálohy za zapůjčení identifikace (čipy na klíče a zámky)
 • Možnost definice bonusů - při vkladu hotovosti se buď automaticky zvýší kredit účtu a nebo se automaticky nastaví nová cenová kategorie s možností omezení doby platnosti cenové kategorie
 • Provázání vstupů s úhradami, volitelně lze nastavit, že nelze uskutečnit vstup bez úhrady a naopak
 • Ochrana účtu zákazníka PIN kódem, zabraňuje zneužití účtu obsluhou
 • Rychlý výběr aktivních nebo neaktivních zákazníků dle jejich návštěv a nákupů
 • Rychlý a přehledný systém nákupů, hlídání počtu zboží na skladě
 • Uživatelská editace vzhledu stvrzenek, možnost tisku reklamy na stvrzenky, loga, záhlaví, zápatí
 • Řada tiskových sestav s možností uživatelské filtrace záznamů, např. tisk vybraných pokladen, skladů
 • Export tiskových sestav do řady formátů, např. pdf, html, rtf, txt, obazových formátů jpg, tiff apod.
 • Politika přístupových práv uživatelů, zabezpečení dat před zneužitím a přístupem
 • Programovatelné automatické zálohování, evidence činnosti programu
 • Síťový informační systém s plnou podporou síťového provozu v sítích TCP/IP, IPX a NetBEUI
 • Systém vstupu pomocí prodeje služby - vše lze prodat, tedy i vstup do libovolné provozovny
 • Nový inteligentní platební terminál - automatické rozložení celkové ceny na jednotlivé účty a hotovost s možností ruční korekce
 • Možnost zamknout ovládání programu (pokud se obsluha vzdálí od PC
 • Možnost částečných úhrad dokladu, pokud zákazník nemá dostatečnou hotovost doplatí doklad při příští návštěvě
 • Automatické vyhledávání dokladu daného zákazníka v prodejkách pomocí čtečky karet - vhodné při placení při odchodu zákazníka, až dokončí veškeré nákupy
 • Obsluha pokladní zásuvky s možností monitorování veškerých otevření a zavření
 • Automatické generování dokladů pro neevidované zákazníky pomocí předdefinovaných zákaznických klíčů (půjčování kódů)
 • Možnost zapnout nebo vypnout plátcovství DPH, libovolné sazby DPH, množství sazeb
 • Volitelné zaokrouhlování ceny dokladů na libovolnou platební jednotku, zaokrouhlování vypočtených slev či přirážek na libovolnou jednotku
 • Snadná evidence plateb platebními kartami, šeky, stravenkami
 • Časové scénáře pro řízení cen, plánovač cenových akcí
 • Režim umožňující práci ve „virtuálním“ čase, po spuštění je možné nastavit libovolný čas a pracovat v minulosti (doplnění návštěv, dokladů apod.)
 • Podpora cizích měn, snadný přechod na jinou měnu, možnost platit v různých měnách
 • Libovolné počty cenových kategorií, možnost vazby cen na skladovou cenu s konstantní procentuální přirážkou
 • Skladový systém a jednotná evidence zboží a služeb
 • Libovolné množství skladů, personalizované sklady na zaměstnance
 • Libovolné převody zboží mezi sklady s důslednou evidencí pohybů
 • Možnost vytváření složených skladových položek z libovolného množství komponent
 • Aktivní skladové položky, které při prodeji provádí různé akce, např. vystavují permanentku, provádí vstup do provozovny apod.
 • Výpočet skladové ceny z nákupních cen pomocí vážených průměrů
 • Grafické zobrazení průběhu ceny v závislosti na prodávaném množství a cenových kategorií
 • Možnost předvolit obrázek a barvu tlačítka pro zobrazení ikony zboží na dotykovém displeji nebo v seznamu oblíbených položek
 • Funkce pro korekci DPH u prodaného zboží - když chcete hromadně změnit DPH u již prodaných položek (zapomenutá změna sazby)
 • Možnost vytvářet složené skladové položky navázané na systémové položky vstup a půjčení klíče, tak že lze definovat i ceny u těchto složených položek - klíč už lze půjčovat za různé ceny.
 • Možnost vedení více pokladen např. pro platby stravenkami a platby kreditní kartou
 • Podrobné účtování denních obratů na jednotlivých pokladnách nebo ve všech najednou
 • Libovolné množství pokladen, každá pokladna může mít své vlastní DIČ
 • Podpora zákaznického digitálního displeje, čtečky čárového kódu
 • Podpora pokladní zásuvky, čtečky čipových karet
 • Simulace zákaznického displeje na obrazovce - obsluha vidí, co se zobrazuje na displeji zákazníka
 • Možnost seskupování zákazníků do skupin a vedení společných skupinových účtů
 • Snadné výpisy útrat celé skupiny zákazníků
 • Možnost přiřadit pro skupinu sklad i pokladnu - vhodná funkce pro interní prodeje při fasování režijních materiálů ze skladu
 • Zákaznická konta pro bezhotovostní nákupy zákazníků
 • Propracovaná správa zákaznických a skupinových účtů, kompletní evidence finančních pohybů
 • Možnost výběru libovolného zboží, které bude hrazeno na daný účet
 • Precizně zpracovaná evidence DPH, automatické účtování záloh DPH, automatické vyrovnání DPH při nedostatku zálohy DPH
 • Evidence přijatých faktur a naskladňování zboží pomocí přijatých faktur, příjemek zboží
 • Snadné kopírování již existujících příjemek, stačí pouze změnit položky nebo počty kusů
 • Vystavování permanentních vstupenek
 • Vystavení permanentky jediným kliknutím v dotykovém displeji, přehledné informace o stavu permanentky
 • Podrobný výpis návštěv na permanentku
 • Možnost uskutečnit návštěvu na permanentku také hostovi, který jde se zákazníkem na vstup.
 • Permanentky s možností vstupu na více provozoven
 • Permanentky s možností definice platnosti v hodinách týdne
 • Definice vlastních typů permanentních vstupenek omezených časem, vstupy nebo finančním kreditem
 • Snadná definice cen pro jednotlivé typy permanentek a různé cenové kategorie
 • Centrální dohled nad celou agendou z jednoho přehledového centra
 • Rozcestník pro nejběžnější funkce programu
 • Snadná navigace v programu stejná jako při prohlížení internetu - historie otevřených modulů, možnost pohybovat se zpět a vpřed
 • Přehledná identifikace modulu, rychlé informace z aktuálního modulu, např. počty záznamů, svátky, datum apod.
 • Kontrola aktuálního stavu obsazení provozoven, hlídač doby pobytu
 • Ruční nebo automatická korekce ceny za časové služby (pokud zákazník např. skončí dříve, je možné mu poskytnout slevu odpočtem nevyčerpaných minut z pobytu)
 • Přehledné zobrazení aktuální statistiky pobytu zákazníků v provozovnách, indikace zbývajícího času
 • Podpora více provozoven v jedné agendě, provozovny evidují různé aktivity, např. fitness, aerobik, spining, masáže, solária
 • Možnost vytvářet tzv. zóny a seskupovat provozovny do těchto zón pro snadný přehled nad velkými centry
 • Adresář kontaktů (firmy, adresy, emaily, telefony, kontaktní osoby)
 • Použití adres z adresáře pro faktury, vlastníky účtů skupiny, přímé zaslání SMS a emailu z modulu Adresář