NOVINKY
6.5.2020
Uvolněna verze Afit 4.9.397.8 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

28.12.2019
Uvolněna verze Afit 4.9.397.7 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

Poslední aktualizace

WWW:  28.12.2023
Afit:  4.9.398.0 (24.4.2022)
RSS kanál:  Afit RSS kanál XML verze - sledování novinek online Afit RSS kanál - sledování novinek online

Prodej licencí zastaven

Novinky ve vývoji Afitu

Bylo by velkou chybou domnívat se, že máme dokonalý systém a není třeba jej nijak zlepšovat. Opak je pravdou. Software bez progresivního vývoje je rizikem do budoucna. Stejně jako se vyvíjí svět kolem nás, je nutné přizpůsobovat i programy aktuální situaci a potřebám trhu, legislativy, požadavkům zákazníků apod. Vývoj Afitu je řízen z velké části požadavky zákazníků a dlouhodobým plánem rozvoje, který neustále doplňujeme o nové nápady. Dále uvedený seznam obsahuje přehled novinek publikovaných verzí počínaje druhou generací Afitu.


Na tomto místě najdou registrovaní uživatelé programu Afit podrobný seznam všech novinek ve vývoji od verze 2.0. Pokud se zaregistrujete, najdete zde seznam hlavních novinek a klíčových funkcí, které byly do programu postupně přidávány. Následující seznam obsahuje pouze ukázku, jak jsou novinky publikovány.

Pro uživatele programu Afit

5.3.2003 - novinky verze 2.0.106

 • Správné sortování položek v tabulkách respektující českou diakritiku
 • Nová volba v místní nabídce (popup menu) nad tabulkou Zákazníci - volba Vytvořit účet a Zobrazit účty
 • Volba Zobrazit účty nyní vyhledává všechny účty, kde zákazník figuruje, tedy včetně skupinových účtů, kde je zákazník členem skupiny
 • Volba zobrazení zůstatku účtu při placení - v Nastavení lze nyní vybrat, co se bude na displeji zobrazovat - Osobní účet, skupinový účet nebo součet obou
 • Informace o zákazníkovi doplněny o informace na skupinovém účtu
 • Opravena tisková sestava uzávěrky pokladny - denní uzávěrka (při náhledu tisku a následném tisku se vytiskly dvojnásobné součty)
 • V sekci Pokladny je možné nyní sledovat operace s pokladní zásuvkou (otevření a zavření) a přihlašování a odhlašování uživatelů do systému
 • Na prodejku se nyní dopisuje i zůstatek účtu po zaplacení
 • Z prodejek odstraněny částky přepočítávané na 1 minutu - nyní se zobrazuje jen celková částka a počet minut
 • Přidána položka čas vystavení dokladu. Na prodejce se tiskne vedle datumu i čas vystavení
 • Při placení vkladu na účet se automaticky přednastaví placení v hotovosti - dříve toto nefungovalo automaticky
 • Zapamatování polohy okna Placení - okno se zobrazí tam, kde bylo naposledy
 • Při korekci času se nyní správně respektuje cena ze složené položky - dříve se pro korekci braly implicitně ceny ze systémové položky a nerespektovali se ceny ve složené položce. Opravena samovolná změna cenové kategorie při manuální korekci času - nastavovala se implicitní a nebrala se ta, která byla prodána
 • Upraven výpis potvrzení vkladu na účet. Nyní se vypisuje i bonusová částka
 • Při úhradě prázdného dokladu se automaticky nabízí jeho zrušení - typickým příkladem bylo půjčení klíče na zálohu, kdy se vystavil doklad a zákazník šel na permanentku. Při odchodu vrátil klíč a záloha se smazala. Doklad zůstal prázdný a bylo nutné jej ručně smazat. Nyní program tuto volbu sám nabídne
 • Při placení se nyní kontroluje automaticky přítomnost zákazníka na některé provozovně. Pokud je během placení zákazník ještě neodhlášený z provozovny, nabídne Afit jeho odchod. Obsluha tak má automatickou kontrolu nad přítomností hostů na provozovnách a nemusí je kontrolovat ručně
 • Rychlé kódy lze teď nově zadávat ve tvaru rychlý_kód*počet_kusů - např. 201*5 znamená, že se prodá 5 ks zboží s kódem 201
 • Na jeden doklad je nyní možné půjčit i více klíčů. Tak je možné zúčtovat návštěvu celé skupiny návštěvníků na jediném dokladu
 • Hotovost vybraná za zálohy za půjčení klíčů se nyní připisuje jako hotovost do pokladny. V pokladně je pak možné zkontrolovat právě vybrané zálohy za klíče
 • Systémové položky Vstup do provozovny se nyní při vytvoření provozovny automaticky nazvou jako Vstup Název provozovny - např. Vstup Fitcentrum. Toto zpřehledňuje výpisy z účtů a denní uzávěrky
 • Problém velkého množství pokladních dokladů a pomalosti při prohledávání tohoto množství dokladů byl vyřešen možností volby počtu dní, za které se mají doklady zobrazovat. Ostatní doklady jsou sice v databázi přítomny ale nezobrazují se. Tím je vyhledávání při placení mnohem rychlejší
 • Nově byla přidána možnost připsání vlastního komentáře při uzávěrkách pokladny. Každá transakce tak může být uživatelsky komentována - např. při výběru hotovosti z pokladny na nákupy
 • Přidána tisková sestava pro výpis zůstatků účtů všech zákazníků. Je tak možné v časových intervalech archivovat - tisknout - konečné zůstatky účtů zákazníků
 • Při čištění databáze je nyní možné vybrat datum pro doklady zaplacené i stornované od kterého se mají z databáze odstranit
 • Po reinstalaci programu se zachovávají všechna původní nastavení programu. Není tedy nutné vše znovu zadávat
 • Editace cenových kategorií byla zcela přesunuta do Nastavení - Agenda. Není možné ji tedy provádět ve Skladě, jak tomu bylo dříve. Zde se kategorie pouze přiřazuje. Vlastnosti se nastavují v Nastavení
 • Ve složených skladových položkách je možné definovat Změnu cenové kategorie. To je výhodné zejména pokud si pod různými rychlými kódy uložíte stejné zboží, ale v jiných cenových kategoriích. Prodejem zboží s nastavenou cenovou kategorií se tato kategorie použije. Není tedy nutné vytvářet novou provozovnu jen kvůli jiným cenám pro dospělé a pro děti, stačí zadat novou cenovou kategorii.

Pokud se zaregistrujete, můžete si prohlédnout další podrobnější novinky v následujícím členění.

Ukázka pro registrované návštěvníky

7.7.2008

 • Nová verze programu Afit X3 3.6.260
 • Nové funkce pro dotykový displej
 • Automatizované nastavení po prvním spuštění
 • Nové možnosti pro výběr poplatků za rezervace
 • Celkem 54 novinek oproti verzi 250